«Η Ελλάδα δεν μπορεί να καλύψει ανάγκες του ΝΑΤΟ».