Οι πλευρές συζήτησαν για τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.