Σήμερα η αντικειμενική του αξία υπολογίζεται στις 600.000 ευρώ, ενώ η εμπορική του αξία υπολογίζεται στις 900.000 ευρώ.