Τσίπρας είναι η καταστροφή της χώρας

Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος για να ρίξει τον τσίπρα

1 91 92 93