Βρείτε μόνοι σας ποια εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας σας συμφέρει περισσότερο

Τώρα μπορείτε να απαντήσετε μόνοι σας στο ερώτημα “ποιο τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας με συμφέρει”. Αναμφίβολα, το ερώτημα είναι δύσκολο καθώς πρέπει να ληφθούν υπόψη οι λεπτομέρειες της τιμολογιακής πολιτικής της κάθε εταιρείας αλλά και οι ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε νοικοκυριού. Ωστόσο, γνωρίζοντας κάποιος την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τετράμηνο αλλά και την ευχέρειά του να […]

1 2 3 4 18